Bestsellery
Szpilka do włosów cyrkonia duża
Szpilka do włosów cyrkonia duża
2,00 zł
szt.
Biała gipsówka 10mm - 10 sztuk
Biała gipsówka 10mm - 10 sztuk
2,50 zł
kpl.
Korona - 10 sztuk
Korona - 10 sztuk
1,50 zł
Mix płatków kwiatów - 10 sztuk
Mix płatków kwiatów - 10 sztuk
0,70 zł
kpl.
Złote róże 11 mm - 10 sztuk
Złote róże 11 mm - 10 sztuk
2,50 zł
kpl.
Butelka dziecięca 3D
Butelka dziecięca 3D
2,00 zł
szt.
Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Reklamacje

Poniżej znajdziesz gotowe wzory dokumentów potrzebnych do procedury reklamacji i odstąpienia od umowy. Po kliknięciu w przycisk przeglądarka rozpocznie pobieranie pliku na dysk.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów którzy są przedsiębiorcami.

2. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Klient który chce skorzystać z prawa odstąpienia opisanego powyżej, obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie oraz przesłać je Sprzedającej.

4. Termin czternastodniowy, o którym mowa powyżej liczy się od dnia doręczenia Produktu Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Zwrot Produktu w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy pod warunkiem, że Produkt znajduje się w stanie kompletnym, niezniszczony i nieużywanym.

6. Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014.827 z dnia 2014.06.24), ze względów higienicznych, odstąpienie oraz zwrot Produktów nie będą możliwe w przypadku, usunięcia metki zabezpieczającej – (tj. etykiety metkującej) w przypadku zakupu kolczyków oraz akcesoriów do włosów.

7. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia Klienta w zakresie wykonania prawa odstąpienia bez podania przyczyn lub weryfikacji zgodności Produktów z Zamówieniem.

8. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon/faktura/elektronicznie potwierdzenie zakupu w zależności od potwierdzenia przesłanego przez Sprzedającą) oraz dane nabywcy z adresem oraz numerem konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze.

9. Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od Umowy Sprzedaży na adres: ul. Marsa 20 B lok. 11 80-229 Gdańsk.

10. Po dokonaniu zwrotu Sprzedająca weryfikuje przesłanki dokonanego zwrotu. W przypadku weryfikacji negatywnej, w szczególności w przypadku naruszenia metki zabezpieczającej (o której mowa w punkcie 6) Sprzedająca w formie pisemnej poinformuje o tym Klienta oraz odeśle negatywnie zweryfikowany Produkt.

11. W przypadku weryfikacji pozytywnej Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail, o przyjęciu zwrotu Produktu, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i pozytywnie zweryfikowano stan zwracanego Produktu.

12. Sprzedająca dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia Sprzedającej zwracanego Produktu. Sprzedająca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13. Kupujący może (lecz nie musi) skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 3 kontaktując się w tym celu mailowo ze Sprzedającą lub może sporządzić takie oświadczenie samodzielnie.

PROCEDURA REKLAMACJI

1. Sprzedawca ponosi względem Klienta będącego osobą fizyczna która nabywa produkt w celu nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową odpowiedzialność z tytułu niezgodności produktu z umową. Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego, a także na warunkach opisanych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Klient po otrzymaniu Produktu stwierdzi w nim wadę powinien dokonać jej zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@alecacko.pl podając w tytule wiadomości słowo "Reklamacja". Wiadomość e-mail powinna zawierać imię i nazwisko kupującego, nazwę zamówienia (numer) i opis wady. Do wiadomości powinno zostać, w miarę możliwości, dołączone zdjęcie produktu przedstawiające wadę, co ułatwi rozpatrywanie reklamacji. Klient może dokonać zgłoszenia również w formie pisemnej na adres ul. Marsa 20 B lok. 11 80-229 Gdańsk. Analogicznie winny być zgłaszane reklamacje w zakresie Funkcjonowania Serwisu.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Produktu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub pisemnie.

4. Sugerowane (ale niewymagane) jest zgłaszanie reklamacji dotyczących uszkodzeń przesyłek w transporcie niezwłocznie po dokonaniu odbioru Produktów. Ponadto, sugerowane jest aby Klient sporządził protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej (wymagany podpis) oraz uzupełnił Reklamację o takie informację. Protokół reklamacji przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

5. Koszty przesłania produktu reklamowanego są zwracane, na zasadach opisanych w punkcie 1-2, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl